Om Vildskud

Festival for uafhængig scenekunst

Vildskud festival – en fejring af vækstlaget

Vildskuds mål er at give undergrunden i dansk scenekunst en platform med mulighed for at møde et bredt publikum, og på den måde skabe synlighed for vækstlaget. Desuden kan de deltagende scenekunstgrupper også møde hinanden på tværs af genrer og arbejdsmetoder med henblik på gensidig udvikling og læring.

Vildskud støtter op om det uafhængige scenekunstmiljø ved at skabe rum for de udøvende scenekunstneres udvikling, og ved at være med til at holde miljøet fleksibelt, inkluderende og levende. På Vildskud er der plads til alle genre og formater. Vi stræber mod at skabe en åben og behagelig atmosfære, hvori uafhængige scenekunstgrupper kan eksperimentere i mødet med et engageret publikum.Vi støtter op om kunstnernes arbejde med at udvikle deres ideer fra proces til endelig forestilling. Vildskud giver plads til både kunstnere som ønsker at bruge Vildskud som springbræt til det professionelle scenekunstmiljø og til dem, som ønsker at bibeholde deres status som uafhængige scenekunstnere.

Frivilligheden er grundlaget

Vildskud er drevet 100% af frivillige kræfter! Bag festivalen står en engageret arrangørgruppe bestående af i år to projektledere og syv arrangører. Desuden bidrager ca. 20 frivillige med deres hjælp til billetsalg, barvagter og gruppe-værtskab under festivalen, og sidst men ikke mindst står alle grupperne klar til festivalens start på baggrund af deres eget hårde arbejde.Vildskud er en platform for læring og eksperimenter. Arrangørgruppen nedsættes hvert efterår og er drevet af kærlighed til den uafhængige scenekunst. Gruppen består af mennesker med mange forskellige tilgange til scenekunsten, og vi arbejder sammen for at udvikle vores kompetencer inden for kommunikation, presse, teknik, planlægning, organisering og meget mere. Da arrangørgruppen er under konstant udvikling, og hvert år består af nye kræfter, er Vildskud også en foranderlig festival. Er du interesseret i at bidrage til formatet, og i at være frivillig, så skriv til os på info@vildskud.dk.

Vildskuds fortid og fremtid

Vildskuds historie

Den første Vildskud Festival blev afholdt i 2003, på baggrund af initiativ fra  studentermedhjælperen i DATS – lands­forening for dramatisk virksomhed – og aktive scenekunstnere i undergrundsmiljøet. Alle ønskede de at kortlægge det lidt diffuse område ‘independent-scenen’ og ud fra en fornemmelse af, at der rundt omkring i københavnske kældre og nedlagte fabrikslokaler voksede stærke kreative kræfter, blev kimen til Vildskud lagt. Et udpluk af kræfterne fra undergrunden satte sig sammen for at skabe et fællesskab, hvor aktørerne kunne mødes. I august ’03 blev Vildskud en realitet. I dag er Vildskud en del af TeaterHuset og har hjemme i Huset-KBH, hvor vi hvert år får sparring og støtte til at lave den bedst tænkelige festival.

Sneskud

Sneskud var Vildskuds lillesøster. Sneskud blev for første gang afholdt i februar 2012. Sneskud mindede på mange måder om Vildskud – en festival for undergrunden som ønsker at optræde for et publikum, møde hinanden og danne et netværk.

Sneskud var en mindre festival og strækkede sig over tre dage i januar/februar.